Haavasidemed põletuste korral

Haavasidemed pindmiste põletuste korral peaks1:

  • Säilitama niiske haavaravi keskkonna
  • Absorbeerima liigse eksudaadi
  • Tagama haava kaitse väliste mõjude eest vähendamaks infektsiooniriski
  • Säilitama maksimaalse kontakti haavaga
  • Et oleks lihtne kasutada ja ka eemaldada haavalt

Kirjandus:

  1. Alsbjorn B, Gilbert P, Hartmann B, et al. Guidelines for the management of partial-thickness burns in a general hospital or community setting--recommendations of a European working party. Burns. 2007;33(2):155-160.