Lamatise hindamine ja hooldus

Lamatis võib areneda igas pehmes koes kauakestva surve toimel isegi 1-2 tunni jooksul.

Kuigi väljaulatuvate luude kohad (seal kus luu on nahale väga lähedal) on eriliselt eelistatud kohad lamatiste tekkeks, võib ka hõõrdejõust tingituna tekkida erinevaid lamatisi. Matseratsioon koos hõõrdumisest tekkinud vigastusega:

Tavalised lamatiste esinemise kohad on ära toodud allolevate joonistuste peal:

Teised riskifaktorid

Liigne niiskus: Ehki naha niiskus iseenesest pole otsene lamatise tekkimise põhjus, pehmendab või matsereerib see nahka ning teeb selle rohkem vastuvõtlikumaks kahjustuste tekkimiseks3.

Kuivus: kui nahk kaotab oma niiskuse, muutub ta kuivaks, ketendavaks ja vähem elastsemaks3. Haavanditel on soodumus tekkida just kuiva naha korral.

Kui Teil või kui ka Teie hooldajal tekib kahtlus, et lamatis hakkab arenema ja nahale on tekkinud vill või näha on lahtist haava, siis pöörduga kohe spetsialisti (arsti või meditsiiniõe) poole.

Kuigi puudub ühtne arusaam ja lähenemine lamatiste parimaks hoolduseks ja raviks, on kliiniliselt tõestatud mõned kindlad ennetus- ja ravistrateegiad. 1

Lamatiste ennetamine

Varajased toimingud tagavad lamatiste tekke ennetamise. 1

Ennetavad strateegiad: 1

 • Lamatise arengu riski hindamine
 • Säilitada naha terviklikkus
 • Vähendada voodis lamamise aega
 • Vähendada survet kudedele
 • Jälgida toitumist

Erinevad riskihindamismeetodeid, nagu Waterlow, Norton and Braden skaalad, kasutatakse tavaliselt patsiendi riski hindamiseks, millisel määral võib tekkida lamatis. Neid võib kasutada üldist hinnangut andes, kuid ei tohi ära unustada kliinilist hindamist.

Lamatiste hindamine 2

Lamatiste hindamine peaks sisaldama järgmisi aspekte:

Hinnangut lamatise osas:

 • Lokalisatsioon, paranemise staadium ,haava olukord (eksudaadi hulk), ümbritseva naha hinnang , valulikkus
 • Lamatisi tuleb jälgida ja neid hinnata regulaarselt

Hinnangut patsieni kohta:

 • Toitumus
 • Kas valu on seotud lamatise või raviga
 • Psühhosotsiaalne staatus

Lamatiste hooldus ja ravi1,2

Lamatiste ravis on palju tegureid ja lähenemisi, millest osa on toodud allpool:

 • Vähendada survet ja  hõõrdumist
 • Survet vähendavad vahendid on omal kohal, kuid nende üksteisele eelistamist pole kindlalt tõestatud
 • Keha asendi vahetamine
 • Optimaalne haavaravi koos sobivate haavasidemetega
 • Haava puhastamine nekrootilistest kudedest
 • Jälgida bakterite olukorda haavas
 • Patsiendi tervislik toitumine

Lamatiste ravi läbi kirurgilise sekkumise võib aidata paranemise kulgu. Peamine probleem, mis on seotud selle raviga, on patsiendi vastupanuvõime. 1

Kirjandus:

 1. Thomas DR. Prevention and treatment of pressure ulcers: what works? what doesn't? Cleve Clin J Med. 2001;68(8):704-707, 710-714, 717-722.
 2. European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment guidelines. 1998. http://www.epuap.org/gltreatment.html. Accessed November 30, 2007.
 3. National Pressure Ulcer Advisory Panel. NPUAP Staging Report. Available at: http://www.npuap.org/. Accessed October 10, 2006.