Haava sümptomaatiline ravi

Säilitades niiske haavaravi keskkonna soodustatakse haava parenemisprotsessi1.

Tänu George Winterile, kes oli niiske haavaravi teerajaja 1960-tel aastatel, on tervishoiu spetsialistidel praegu palju parem arusaamine niiske haavaravi keskonna vajadusest ja tähtsusest.

Haavad, mis lastakse ära kuivada, paranevad aeglasemalt kui need, millistel on säilitatud niiske keskkond. Epiteelirakud vajavad niiskust, et liikuda haava servadelt keskele, et re-epiteliseerida või sulgeda haava. Kuiva haava korral need rakud liiguvad haava pinna all, et leia niisket ala. Niiske haavakeskonna korral need rakud võivad liikuda otse haava pinnal ja see soodustab kiiremat parenemist.

Niiske haava eelised on1:

  • Kudede vedelikukaotuse ja rakkude hävinemise vältimise ennetamine
  • Angiogeneesi kiirendamine
  • Surnud kudede ja fibriini lagunemise kiirendamine
  • Valu vähendamine

„Vaatamata sellele, et niiske haavaravi keskkonna eeliseid on avaldatud globaalselt, jääb endiselt tavalise sidematerjali (marli)i kasutamine haavaravi esmase materjalina mitmetes riikides valdavaks.“

Kirjandus:

  1. Kerstein MD. Moist wound healing: the clinical perspective. Ostomy Wound Manage. 1995;41(7A Suppl):37S-44S.
  2. Jones VJ. The use of gauze: will it ever change? Int Wound J. 2006;3(2):79-86.